1% dla Top-Spina

 

Nie masz pomysłu co zrobić ze swoim 1%  - przekaż go dla UKS Top-Spin Kargowa za pośrednictwem Fundacji Partnerstwo - http://www.partnerstwo.pl

 

 

 

 

 

W swoim PIT wpisz:

RUBRYKA

WPIS

nr KRS

0000 19 73 34

Cel szczegółowy - poz 126

Koniecznie dopisz  „dla UKS Top-Spin Kargowa”

 

   Jeżeli postąpisz zgodnie z instrukcją Fundacja przeleje Twój 1% na nasze konto

   O działalności klubu przeczytaj na stronie www.topspin.republika.pl

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

124. Numer KRS 

0000 19 73 34

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.               

             zł.                  gr.

 

I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%.,

  a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją

  o kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

 126. Cel szczegółowy 1%              „Dla UKS Top-Spin Kargowa” 

 128..

127  Wyrażam zgodę                

            X

 

Instrukcja ta znajduje się również na str www.kargowa.pl

 po kliknięciu w baner”Podaruj 1% podatku”  

 

 
Free web counter
Free web counter

Created by Marecki. All rights reserved.